*** QUYỀN LỢI TỔ QUỐC & DÂN TỘC LÀ TRÊN HẾT *** KHAI DÂN TRÍ, CHẤN DÂN KHÍ, HẬU DÂN SINH ***

2011/02/02

Phát quà cho Trẻ Em Ung Bướu và TPB VNCH

HT Thích Không Tánh Phát Quà Cho Trẻ Em Ung Bướu 2011-01-31
nhân dịp Xuân Tân Mão tại Chùa Liên Trì

HT Thích Không Tánh Phát Quà cho TPB VNCH 2011-01-31
nhân dịp Xuân Tân Mão tại Chùa Liên Trì


No comments:

Post a Comment