*** QUYỀN LỢI TỔ QUỐC & DÂN TỘC LÀ TRÊN HẾT *** KHAI DÂN TRÍ, CHẤN DÂN KHÍ, HẬU DÂN SINH ***

Vùng Lên !!!

*** Tổ Quốc, Danh Dự, Trách Nhiệm *** TU THÂN, TỀ GIA, TRỊ QUỐC, BÌNH THIÊN HẠ *** Khai Dân Trí, Chấn Dân Khí, Hậu Dân Sinh *** CÔNG KHAI THẢO LUẬN, ÂM THẦM HÀNH ĐỘNG *** 5 Nguyên Tắc Đấu Tranh BẤT BẠO ĐỘNG: 1/ SỐ ĐÔNG - 2/ CÔNG KHAI - 3/ QUYẾT LIỆT - 4/ THƯƠNG LƯỢNG - 5/ KỶ LUẬT *** Tòan dân hãy cùng nhau quyết chí đấu tranh cho QUYỀN DẠ DÀY, QUYỀN LÀM NGƯỜI, QUYỀN TỰ QUYẾT bằng cách ngay lúc này phải GIẢI THỂ TẬP ĐÒAN VIỆT GIAN CỘNG SẢN BUÔN DÂN BÁN NƯỚC!!! *** Cách nhìn tạo ra cái nhìn. Cái nhìn tạo ra sự lựa chọn. Sự lựa chọn tạo ra số phận. Và số phận thay đổi khi cách nhìn thay đổi. ***


Thương Dân Việt
Hoa-MinhNỗi Đau Dân Tộc
Hoa-MinhLá Cờ Thiêng
Hoàng TườngChúng Đi Buôn
Phan Văn HưngHãy Đứng Lên, Đồng Bào Ơi!
Nguyễn Văn ThànhDân Oan
Hoa-Minh